هزینه ویزای استرالیا هر ساله همزمان با اعلام بودجه سال مالی آینده و با در نظر گرفتن تورم افزایش می یابد. بر اساس تصمیمات اداره مهاجرت استرالیا پرونده هایی که از تاریخ 1 جولای 2018 به بعد لاج میشوند مشمول افزایش هزینه ویزا اپلیکیشن خواهند بود.

تغییرات قیمت در ویزاهای رایج استرالیا به شرح ذیل میباشد:

1.ویزای دانشجویی:575 دلار

2.تخصص و مهارت:3755 دلار

3.نامزدی و ازدواج:7160 دلار

4.ویزای مشاغل کوتاه مدت:1175 دلار

5.ویزای مشاغل بلند مدت:2455 دلار