مدت زمانی که برای اخذ هر کدام از ویزاهای استرالیا نیاز است به عوامل مختلفی بستگی دارد آنچه در ادامه ملاحضه مینمایید اخرین وضعیت زمان صدور ویزاهای مختلف تا تاریخ 18 جولای 2018 میباشد:

نوع ویزا مدت زمان بررسی پرونده و صدور ویزا در 75 درصد پرونده ها مدت زمان بررسی پرونده و صدور ویزا در 90 درصد پرونده ها
ویزای توریستی (گردشگری) 19 روز 24 روز
ویزای توریستی (بیزینسی) 8 روز 16 روز
ویزای توریستی (با اسپانسر خانوادگی) 31 روز 55 روز
ویزای186 -اسپانسری کارفرما (ورود مستقیم) 13 ماه 18 ماه
ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاس 189) 8 ماه 10 ماه
ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاس 190- اسپانسر ایالتی) 6 ماه 7 ماه
ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاس 489- اسپانسر ایالتی) 7 ماه 10 ماه
ویزای آموزش ساب کلاس 407 53 روز 84 روز
ویزای فارغ التحصیلان دانشگاه تهران و امیر کبیر (ساب کلاس 476) 5 ماه 5ماه
ویزای کار فارغ التحصیلان استرالیا (ساب کلاس 485) 4 ماه 4 ماه
ویزای تحصیلی (ساب کلاس 500) 24 روز 40 روز
ویزای ازدواج 23 ماه 32 ماه
ویزای نامزدی 18 ماه 23 ماه
ویزای والدین (دائم) 49 ماه 55 ماه