ویزای مهاجرت استرالیا انواع متفاوتی دارد که در زیر به معرفی برخی از آنها میپردازیم

مهاجرت تخصص و مهارت؛ براي کسانی که شغل مورد نظرشان در استرالیا متقاضی استرالیایی ندارد و مرکزي استخدام شان را پذیرفته است. این نوع ویزای مهاجرت به استرالیا ( از طریق تخصص و مهارت ) را ویزای اسکیل ورکر میگویند که خود دارای کلاسها و ساب کلاسهای متعددی است.

مهاجرت تجاري؛ براي افرادي که قصد سرمایه گذاري در استرالیا و تجارت را دارند مناسب است.

مهاجرت همسر: براي افرادی است که همسر یا نامزدشان ساکن استرالیا باشد.

مهاجرت کودك ( فرزند ) : براي کسانی که فرزندخوانده فردي در استرالیا می شوند یا یتیم هستند و کسی کفالت شان را در آن جا بر عهده می گیرد. به عبارت دیگر اگر فردی در استرالیا کودکی از کشورهای دیگر را به فرزندخواندگی قبول نماید میتواند از طریق ویزای کودک، فرزند خوانده خود را به کشور استرالیا بیاورد.

مهاجرت والدین؛ این نوع از ویزا برای افرادی که فرزندشان در استرالیا اقامت دائم دارد در نظر گرفته شده است. البته این ویزا شرایط خاص خود را دارد. ویزای توریستی از طریق دعوتنامه فرزند برای والدین نیز در این گروه قرار خواهد گرفت.

مهاجرت سایر اعضاي خانواده؛ براي کسانی است که نسبت خانوادگی نزدیک با شخصی دارند که ساکن استرالیا است.

البته ویزاهای ارائه شده توسط اداره مهاجرت استرالیا به موارد بالا ختم نمیشود و ویزاهای دیگری نظیر ویزای شرایط خاص ، ویزای کاری ، ویزای توریستی و …. وجود دارد که کم بیش در سایر مطالب سایت به آنها اشاره شده است. شما میتوانید از کادر جستجوی برای مطالعه آنها استفاده نمایید.

لازم به ذکر است پروسه رسیدگی به پرونده ویزای متقاضیان متفاوت و طبیعتا زمان تایید صلاحت برای اخذ ویزای استرالیا متفاوت است.