ویزای کار استرالیا از جمله ویزاهایی است که فرد در صورت داشتن شرایط مقرر می تواند از طریق آن وارد کشور استرالیا شده و در آنجا اقامت نماید. کشور استرالیا نیز مانند دیگر کشورها برای ویزای کار استرالیا دارای شرایط خاص خود می باشد. ویزای کار استرالیا دارای انواع متفاوتی است که هر کدام از آنها به مهارت، تجربه کاری و شرایط فرد بستگی دارد. برای اقدام از طریق ویزای کار استرالیا مشاغل خاصی معرفی می شوند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت . اقدام از طریق ویزای کار استرالیا می تواند یکی از راه های مهاجرت به استرالیا باشد.

شرایط مورد نیاز برای اخذ ویزای کار استرالیا

  1. سن بیشتر از ۱۸ سال و کمتر از ۴۵ سال.
  2. رشته تخصصی سما باید در لیست مهارت های لازم استرالیا موجود باشد.
  3. کسب امتیاز لازم در امتحان IELTS
  4. حداقل ۱ سال سابقه کار در رابطه با رشته تخصصی از ۲۴ ماه قبل از اقدام برای مهاجرت

تفاوت ویزای کار و اقامت کاری

اقامت کاری را نباید با ویزای کار اشتباه گرفت. آنگاه که کارفرمایی مشخص برای شغل مشخص از طریق ادارات مربوطه در کشور هدف برای کارجویی مشخص فرصت شغلی معتبر صادر می کند، کارجو می تواند برای اخذ ویزای کار اقدام کند، اما باید بداند که نمی تواند از خدمات بی شمار دولتی کشور هدف استفاده نماید. در این نوع ویزا، ضامن، کارفرما است و دولت تعهدی به کارجو ندارد  و در صورت تمایل کارفرما به اتمام همکاری، کارجو ملزم به ترک کشور میزبان است اما اقامت کاری نوعی ویزا با حمایت دولتی کشور میزبان می باشد.

در این نوع ویزا کارجو براساس انتخاب معیارهای کشور میزبان به آن کشور عزیمت کرده لذا محقق بوده و علی رغم عدم ارائه تعهدی مکتوب از جانب دولت، میزبان می تواند از خدمات بی شمار در نظر گرفته شده استفاده نماید و نهایتا می تواند با اخذ شهروندی زمینه کار و زندگی بلند مدت خود را فراهم نماید.

در این نوع ویزا شان و شخصیت نیروی کار اعزامی حفظ می شود لذا مشاورین صادق همیشه این نوع ویزا را به متقاضیان کار در عرصه بین المللی پیشنهاد می کنند.

اخذ ویزای کار استرالیا

کشورهای نیرو پذیر براساس نیاز بازار کار خود سالانه اقدام به اعلام لیست مشاغل مورد نیاز می نمایند و با توجه به مطالعات و بررسی هایی که از مهاجرین پذیرفته شده به عمل آمده با هدف ارتقاء شانس موفقیت مهاجر معیارهایی را تعیین کرده و بر اساس آن اقدام به بررسی و پذیرش متقاضیان می نمایند. مواردی چون سن، مدرک تحصیلی و دانش زبان از جمله معیارهای عمومی هر کشور نیروپذیر می باشد، معیاری که در سازگاری نیروی کار مهاجر با محیط کشور هدف بسیار تاثیر گذار بوده و باعث موفقیت نیروی کار و در نتیجه فواید بی شمار او در اقتصاد کشور میزبان می باشد.

آیا می توان برای اخذ ویزای کار استرالیا به صورت شخصی اقدام نمود؟ با توجه به موارد فوق الذکر طبیعی است که اداره مهاجرت کشورهای میزبان با اعلام عمومی معیارهای پذیرش، راه را برای اقدام مستقیم متقاضیان هموار سازد، لیکن با توجه به اهمیت موضوع و وجود عوامل انکار ناپذیری چون تجربه و تخصص گرایی در اجرای کلی امور، نقش وکلا و مشاورین مهاجرت در این امر جدی تر شده است ولی حضور ایشان به هیچ وجه به معنی عدم توانایی متقاضی به اقدام مستقیم نیست و هر متقاضی در صورت داشتن شرایط می تواند شخصا اقدام نماید.